Informaţie pentru Consumatori

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova:

Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

Adresa:    mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 78
Tel:   (022) 74-14-64
E-mail:   consumator@apc.gov.md
Site:   www.consumator.gov.md

Examinarea reclamaţiei se efectuează la prezentarea bonului de casă, sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.